ssunsshine

13 tekstów – auto­rem jest ssun­sshi­ne.

Wszys­cy próbują Cię nap­ra­wić, tym­cza­sem oka­zuje się, że to nie Ty jes­teś złamany... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2011, 21:13

Któż z nas nie jest sza­leńcem, że żyje?.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2010, 20:14

Jak to jest, że wszys­tko, cze­go życzysz so­bie, dzieje się obok Ciebie?... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 listopada 2010, 21:54

Każdy z nas choć myślą szczęścia szuka. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 listopada 2010, 18:46

Każdy z nas ma swo­je lęki i fo­bie, ale nie każdy z nas jest w sta­nie so­bie z ni­mi poradzić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 listopada 2010, 15:44

Jak długo żyjesz już sam ze sobą? Spędzasz całe życie, bo jak­by inaczej, każdą se­kundę, mi­nutę, każdą chwilę w swoim ciele, a nie widzisz jak śmie­sznie wyglądasz, kiedy się dzi­wisz, jak słod­ko, kiedy się złościsz, jak pięknie kiedy się uśmie­chasz. Nie widzisz praw­dzi­wego siebie, nie widzisz jak wyglądasz kiedy uda­jesz, kiedy pro­mieniejesz, kiedy jes­teś smut­ny. Człowiek sam o so­bie tak nap­rawdę niewiele wie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 października 2010, 20:28

Narze­kasz? Cóż, nikt ni­komu nie dał pew­ności, że to życie będzie proste... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 października 2010, 20:39

Wolę się z Tobą przy­jaźnić i mieć Cię przy so­bie, niż po­wie­dzieć dwa słowa za dużo i stra­cić Cię na zawsze... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2010, 12:22

Nie zaw­sze świt wsta­je po to, by mógł spełnić się sen... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 września 2010, 19:59

Poukładałeś so­bie życie? Świet­nie! Los cze­ka tyl­ko na to, by pok­rzyżować Two­je plany. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 sierpnia 2010, 17:27

ssunsshine

'póki co wciąż ślęczę, ogarniam człowieczeństwo, choć czasami najpiękniejsza prawda to szaleństwo.' ' (...) Stoję, nic więcej i nic mniej niż człowiek, z każdą wadą i zaletą gotów konsekwencje ponieść. Stanąć w obronie lub uderzyć pierwszy, milczeć lub wziąć pióro i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać, popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam wysypię go na głowę. (...) Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań , w życiu nie chodzi o to by sympatię zdobywać, więc czasem ktoś zarzuci Ci egoizm - i co z tego? Masz wszelkie prawo do tego by się bronić. To boli, kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie i trudno tak musiało być, nie mam złudzeń, nie mam pretensji, nie czuję nienawiści, wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści. Mszczą się słabi, nawiedzeni chcą Cię zbawić, czasami duma nie pozwala spraw naprawić, cóż czasem granice ktoś przekracza, a w życiu?.. Nie ma powrotów, czas przecież nigdy nie zawraca. '

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ssunsshine

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność